ZÁLESÍ agro a.s. – zemědělská výroba

agro.zalesi.cz
pracovní nabídky

ZÁLESÍ agro a.s.

Společnost ZÁLESÍ agro a.s. hospodaří na půdě o výměře 1 463,5 ha. Její převážnou část tvoří louky, pastviny a 16 % výměry je využíváno jako orná půda. Hlavním zaměřením společnosti je chov masných krav s převahou plemene Masný Simentál. Od roku 2004 jsou veškeré plochy převedeny z konvenčních ploch do systému ekologického zemědělství a orná půda je určena pro produkci vlastních krmiv a obilnin. Stavy hovězího dobytka se v době letní pastvy pohybují od 900 do 1 000 ks. Provozujeme také maloobchodní prodejnu zemědělských potřeb.