ZÁLESÍ agro a.s. – zemědělská výroba

ZÁLESÍ agro a.s.

Společnost ZÁLESÍ agro a.s. hospodaří na půdě o výměře 1 463,5 ha. Její převážnou část tvoří louky, pastviny a 16 % výměry je využíváno jako orná půda. Hlavním zaměřením společnosti je chov masných krav s převahou plemene Masný Simentál. Od roku 2004 jsou veškeré plochy převedeny z konvenčních ploch do systému ekologického zemědělství a orná půda je určena pro produkci vlastních krmiv a obilnin. Stavy hovězího dobytka se v době letní pastvy pohybují od 900 do 1 000 ks. Provozujeme také maloobchodní prodejnu zemědělských potřeb.

zemedelska-vyroba-01.jpg
zemedelska-vyroba-02.jpg
zemedelska-vyroba-03.jpg
zemedelska-vyroba-04.jpg
zemedelska-vyroba-05.jpg
zemedelska-vyroba-06.jpg
zemedelska-vyroba-07.jpg
zemedelska-vyroba-08.jpg
zemedelska-vyroba-09.jpg
zemedelska-vyroba-10.jpg
zemedelska-vyroba-11.jpg
zemedelska-vyroba-12.jpg
zemedelska-vyroba-13.jpg
zemedelska-vyroba-14.jpg
zemedelska-vyroba-15.jpg
zemedelska-vyroba-16.jpg